Pseudohypoaldosteronisme type II

Pseudohypoaldosteronisme type II, ofwel het syndroom van Gordon, is een zeldzame aandoening waarbij er door een defect in de distale tubulus te veel natriumchloride reabsorptie plaatsvindt, waardoor er te weinig natriumchloride via de urine wordt uitgescheiden. De ziekte wordt veroorzaakt door een mutatie in het WNK-4, WNK-1, CUL3 of KLHL3 gen. Deze mutaties stimuleren de werking van de natrium-chloride-cotransporter (NCC) in de distale tubulus, leidend tot te veel transcellulaire NaCl resorptie.

Kenmerken en symptomen

Door een DNA-afwijking ontstaat er een stoornis in de distale reabsorptie van natrium en chloride waardoor er te veel natriumchloride worden heropgenomen in het bloed. De meeste patiënten presenteren zich met hypertensie, hyperkaliemie en een metabole acidose. Door de verhoogde natrium reabsorptie treedt er namelijk onderdrukking op van aldosteron en is er een verlaagd distaal natrium aanbod. Dit leidt tot verminderde distale H+ excretie en dus een metabole acidose. Afhankelijk van de onderliggende DNA afwijking kunnen patiënten afwijkingen hebben van de handen/voeten (zoals aangeboren kromme vingers, klompvoeten), een gespleten verhemelte, onderontwikkelde kaak en soms laagstand van de oogleden.

Overerving

Pseudohypoaldosteronisme type II is een erfelijke ziekte die wordt veroorzaakt door mutaties in het WNK4, WNK1, CUL3 of KLHL3 gen. Deze genen zijn op hun beurt uiteindelijk weer verantwoordelijk voor de activiteit van de natrium-chloride-cotransporter NCC. De aandoening erft in de regel autosomaal dominant over.

Diagnose

De diagnose pseudohypoaldosteronisme type II wordt gesteld op basis van de klinische verschijnselen en kan bevestigd worden middels een genetische test waarbij de mutaties in de betrokken genen wordt aangetoond.

Behandeling

Er is geen oorzakelijke behandeling beschikbaar om de onderliggende afwijking (mutatie) te behandelen. De gestoorde zout- en mineraal stoornis en de hypertensie zijn wel goed te behandelen met hydrochloorthiazide, omdat NCC het moleculaire target is van thiazidediuretica

Prognose

De prognose van patiënten met pseudohypoaldosteronisme type II is goed zolang de hypertensie adequaat wordt behandeld.