Calcium

Calcium is een belangrijk mineraal in ons lichaam dat zich met name in onze botten bevindt. Naast de botopbouw is calcium ook belangrijk voor een goede werking van spieren, zenuwcellen, de bloedstolling en het transport van andere mineralen in ons lichaam. Calcium zit in melkprodukten, kaas, groente, noten en peulvruchten. De calciumbalans wordt gehandhaafd door de opname van calcium in de darm en botten en de opname en uitscheiding van calcium in de nieren. Factoren die deze balans beïnvloeden zijn de pH, het parathormoon, (PTH), vitamine D en de magnesiumconcentratie in het bloed.

Hypocalciemie/hypercalciemie

Klachten en symptomen die kunnen passen bij een te laag calciumgehalte in het bloed zijn tintelingen, spiertrekkingen en hartritmestoornissen. Klachten en symptomen van een hypercalcïemie zijn misselijkheid, braken, obstipatie, veel plassen, spierzwakte en hartritmestoornissen.

Bepalen van de oorzaak/stellen van een diagnose

Tubulaire stoornissen gaan regelmatig gepaard met een stoornis in de opname of uitscheiding van calcium. Of er te veel of te weinig calcium wordt uitgescheiden in de urine kan worden ingeschat door het berekenen van de uitscheiding van calcium door de tubuli uit een urineportie en/of 24-uurs urine. Afhankelijk van de resultaten van de eerste onderzoeken wordt verdere diagnostiek ingezet naar de mogelijke oorzaak. Daarbij kunnen ook specifieke testen nodig zijn die de functie van de nierbuisjes onderzoeken nodig zijn, of genetisch onderzoek bij verdenking op een genetische/erfelijke oorzaak.

Behandeling

De behandeling bestaat uit het wegnemen van de oorzaak indien mogelijk. Als de oorzaak erfelijk is of het gevolg van chronische beschadiging van de nierbuisjes, is dat helaas niet altijd mogelijk.

Links